Melkveehouderij Schipperspeel

Melkveehouderij Schipperspeel is een moderne melkveehouderij. De melkkoeien en het jongvee zijn op twee locaties gevestigd in Oploo, gelegen in de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt 2.000.000 liter melk geproduceerd. FrieslandCampina verwerkt onze melk tot diverse zuivelproducten. Wij verzorgen onze koeien met passie en kwaliteit. Onze focus ligt op dierenwelzijn, duurzaamheid en natuurbeheer. Wij nemen extra maatregelen voor dierenwelzijn en gezondheid, stoten minder CO2 uit en werken met duurzame energiebronnen. Daarnaast hebben we aandacht voor biodiversiteit.

Warmte-terugwinsysteem

De melk die uit de koe komt is 38 graden. Deze wordt in de melktank gekoeld naar 3,5 graden. Bij dit proces komt warmte vrij. Deze warmte wordt opgeslagen in een opslag tank van 5.000 liter om o.a. het woonhuis mee te verwarmen.

Zonnepanelen

In juni 2019 worden op onze staldaken 680 zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de energietransitie. Als op alle staldaken van agrarische bedrijven in Nederland zonnepanelen zouden liggen, voorziet dit in 10% van alle stroom in Nederland. Wij leveren dan ook graag een bijdrage aan deze duurzame energieopwekking.

Koeien in de wei

Koeien vinden het fijn om in de wei te grazen. Daarom gaan onze koeien ’s morgens nadat zij gemolken zijn in de wei. Voordat ze ’s avonds gemolken worden ze naar de stal gehaald.

Monovergister

Koeien produceren mest. Een deel van deze mest verwerken wij op het land. De overige mest wordt in samenwerking met een partner verwerkt tot kunstmest. Daarnaast realiseren wij in het najaar van 2019 een monovergister op ons bedrijf. Hiermee kunnen wij groene energie uit mest winnen. Hierdoor is er minder uitstoot van broeikasgassen én wordt groene energie uit methaan geproduceerd. De totale vermindering van broeikasgassen uitstoot staat gelijk aan 223 auto’s permanent op de weg! De elektriciteit die door de installatie wordt geproduceerd staat gelijk aan 5.000 zonnepanelen.

Comfort in ligboxenstal

In onze ligboxenstal zijn extra investeringen voor dierenwelzijn gedaan. De boxen worden elke week gevuld met organisch strooisel en twee keer per dag schoongemaakt. De roosters worden door een mestschuif gereinigd. Er zijn windzeilen om de koeien afhankelijk van het weer te beschermen voor wind en regen. Er is veel licht door een lichtstraat in het dak en inductielampen. Er zijn extra grote drinkbakken. De speciale roosters in de vloer zorgen voor minder ammoniak uitstoot. Sproeiers onder het voerhek zorgen ervoor dat de vloer goed schoon blijft. Er hangen borstels waar koeien zich onder kunnen masseren. Er hangen ventilatoren voor extra koeling op warme dagen. En het dak is geïsoleerd tegen de hitte.

Landschapsbeheer

Een deel van onze grond ligt in het Maasheggengebied. Deze grond heeft een Unesco status. Wij zijn bezig om deze grond onder te brengen in het Natuur Netwerk Brabant. Zo wordt deze landbouwgrond in de toekomst gegarandeerd natuurinclusief beheerd. Dit betekent dat voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap worden geproduceerd.

Over ons

VOF Schipperspeel is ontstaan door een samenwerking tussen de familie Wientjes en de familie Jans-Rat. Broers Teun en Harm Wientjes zijn de derde generatie boeren. Samen met hun ouders Toon en Jacqueline Wientjes, Wim Jans-Rat en weekendhulpen werken zij met veel plezier op het bedrijf. Onze koeien worden twee keer per dag gemolken in een ronddraaiende carrousel met 36 koe plaatsen.

Neem contact op